Etter at det ble kjent atMarine Harvest avgjorde å flytte lakseslakteriet fra Ulvan til Jøstenøya hardet foregått forhandlinger mellom kommunen og oppdrettsselskapet, og avtalen omkjøp av næringsarealet er nå klart til behandling i formannskapet.

Rådmannen har forhandletfrem en avtale med Marine Harvest om kjøp av 50 dekar på Jøstenøya, og opsjonpå ytterligere 13 dekar.

De to partene har blittenige om en pris på 22.850.000 kroner, pluss tinglysningsgebyr ogdokumentavgift.

Prisen inkludereropparbeidelse av området, men dersom opparbeidelsen blir dyrere enn antatt,skal Marine Harvest betale halvparten av de ekstra kostnadene, men ikke mer enn500 kroner per kvadratmeter, og ikke mindre ennn 400 kroner per kvadratmeterdersom det blir billigere.

I tillegg skal MarineHarvest betale en andel på 7,5 millioner kroner for opparbeidelse avinfrastruktur.

Marine Harvest skal etterplanen overta området i første halvdel av 2015.

Dette viser tomta til Marine Harvest.