Mandag denne uka startet den nasjonale avisuken. 63 600 4., 6. og 9. klassinger fra hele landet deltar. Også elever fra Hitra og Frøya deltar på det ukelange arrangementet.

Inspirere til leselyst og engasjement

Avis i Skolen er en del av Mediebedriftenes Landsforening, og målet er å inspirere de unge til leselyst, engasjement og samfunnsforståelse. I avisuken er 131 lokalaviser aktive bidragsytere. I tillegg til dagferske aviser får elevene arbeidshefter med oppgaver tilpasset til fagplanene for de ulike klassetrinn.

Fra Frøya er Nabeita skole med. Fra Hitra er det Barman oppvekstsenter, Fillan skole og Strand oppvekstsenter som deltar.