Torsdag 3. mars møtes aktører fra sjømatnæringen i Midt-Norge, eksperter innen logistikk og bærekraft og politikere for å drøfte en lite omtalt utfordring: Hvordan sikre landets største vekstnæring tilstrekkelig transportkapasitet i fremtiden?

- Den kanskje viktigste miljøkonferansen for norsk sjømatnæring på lange tider, mener arrangøren Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

- Mens det politiske fokuset ensidig rettes mot havbruksnæringens hovedfiende i dag, lakselusa, diskuteres fremtidens kanskje største trussel mot vekst i sjømatnæringen i forbausende liten grad: Hvordan skal vi få fraktet all sjømaten til markedet? heter det i omtalen av konferansen, som holdes i Rørvik.

I dag eksporterer Norge 36 millioner sjømatmåltider. I 2050 kan tallet ha vokst til 192 millioner måltider. Hver eneste dag. Volumveksten i sjømatnæringen går allerede raskere enn utbyggingen av veinettet.

– Bæreevnen er allerede passert flere steder, konstaterer regiondirektør Roar Melum i Norsk Lastebileierforbund i Trøndelag i en pressemelding.

Han er blant støttespillerne til det midtnorske initiativet til å teste ut eksport av fersk sjømat fra Rørvik/Hitra/Kristiansund til Europa med båt.

Torsdag 3. mars presenterer direktøren for den internasjonale transportøren Bluewater Shipping, Carsten Steffensen, tall og seilingsplaner på konferansen Blå mat – grønn logistikk i Rørvik. Hit kommer også representanter for sjømatnæringen, eksperter på logistikk, miljøorganisasjonen Bellona og politikere for å diskutere hvordan man kan sikre sjømatnæringen tilstrekkelig transportkapasitet i fremtiden.

Blant foredragsholderne er Knut A. Hjelt (regiondirektør,Sjømat Norge), Carsten Steffensen (direktør Bluewater Shipping), Erling Sæther (direktør for næringspolitikk og miljø, NHO logistikk & transport), Lisbeth Berg-Hansen (stortingspolitiker/tidligere fiskeri- og kystminister), Harald Tronstad (regiondirektør Kystverket), Jan Kjetil Paulsen (seniorrådgiver skipsfart, Bellona), Merethe Storødegård (direktør NHO Trøndelag) og Roar Melum(regiondirektør Norges Lastebileier-forbund)

Tilrettelegging for miljøvennlig og energieffektiv transport av sjømat krever nasjonal koordinering. Konferansen retter seg derfor mot både sjømat- og transportaktører, politikere og myndigheter, miljøorganisasjoner og forskere.

– Det er viktig for sjømatnæringen at vi får opp nye logistikkløsninger med kapasiteter til å håndtere fremtidig vekst, sier stortingsrepresentant og tidligere fiskeriminister, Lisbeth Berg-Hansen (Ap) i pressemeldinga fra arrangøren.

Temaer som konferansen belyser

Volumer og vekstambisjoner i havbruksnæringen

Hvor viktig er miljøet for sjømatprodusenten?

Sjø og land – hand i hand? Behov for nye logistikkløsninger

Kysthavner gir både bedre tilbud og lavere utslipp

Midt-Norge investerer for grønnere logistikk

Transportløsninger for sjømateksport på kjøl

Er grønne løsninger også business?