Flertallet i Frøya kommunestyre ville ikke behandle saken om sammenslåing av stemmekretser i dagens møte. Dette til tross for at saken var satt på sakskartet av fungerende ordfører Martin Nilsen. Det var Nilsen selv som foreslo å trekke saken, med henvisning til at kommunestyret tidligere har delegert til valgstyret å gjøre vedtak.

Arvid Hammernes og Edvin Paulsen fra Venstre kom med sterk henstilling om å behandle saken, slik at den ble diskuteres i kommunens høyeste organ. Men flertallet fulgte ordførers anbefaling.

Edvin Paulsen mener at nedleggelse av Sula stemmekrets er så alvorlig, at han vil oppfordre til boikott av høstens kommunevalg

- Hvis det ikke blir et tilfredstillende opplegg med forhåndsstemming over flere dager, så kommer ikke sulværingene til å stemme. Folk kommer ikke til å reise med båt til Mausund for å putte stemmene i urna. Og jeg kommer til å gå i bresjen for å boikotte hele valget, sier Edvin Paulsen, som i tillegg til å være kommunerepresentant også er grendalagsleder på Sula.

- Det er ganske alvorlig å oppfordre til boikott av et valg...

- Hvis det blir sånn at man skal tvinge oss til å reise for å kunne stemme ved et valg, så er det alvorlig, svarer Edvin Paulsen.

Sula har en aldrende befolkning. Paulsen antar at det per nå er i overkant av femti stemmeberettigede på Sula.