Einar Brendboe på Småge ved Melandsjø har sendt det han kaller en bekymringsmelding til Hitra kommune. Her tar han opp observasjon av en stor økning av skjærer, kråker, ravn og ørn, som han mener forrykker balansen mellom bestandene.

- Det er mange tragedier som utspiller seg i disse tider i naturen på grunn av skjevbalanse i bestandene, skriver Brendboe.

- Jeg har i årevis foret småfugl her på Småge, med et gledelig resultat. At det dro med seg en del rovfugler som spurv- og hønsehauk er forsåvidt greit. Men det jeg kan observere er en stor økning av skjærer, kråker, ravn og ørn. På mine småvandringer i nærmiljøet kan jeg observere, det er ikke bare sauer som er plaget. Kråka sitter på sauene og venter på at den skal føde for så å hugge øynene ut av lammene. Derpå kommer ravn og ørner som skal forsyne seg av de nyfødte lam og kje, forteller Brendboe.

Han mener det må iverksettes tiltak for å begrense utbredelsen av enkelte arter, og har sendt kommunen bildemateriale som viser fuglenes oppførsel.

- Jeg tror det kreves et tiltak mot bestemte arter og at vomming under jakt forbys i marka som jaktrestavfall. Det ser for meg ut som at tiltak mot den svartlistede minken i naturen har vært vellykket. Håper at noen i kommunen også tar tak i dette da det vil være et økende problem om noe ikke gjøres, skriver han.