Gjennom en undersøkelse gjennomført av NTNU er det kommet frem at 1 av 10 videregående elever i Sør-Trøndelag er blitt presset til å gjennomføre seksuelle handlinger. I tillegg viser den samme undersøkelsen at 54 prosent av jenter og 40,7 prosent av gutter er blitt utsatt for uønskede seksuelle kommentarer.

Det forteller Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag (EOST) i en pressemelding. Organisasjonens leder Sophia Aronsen mener dette en konsekvens av manglende kvalitet i seksualundervisningen, og fokus på holdninger blant ungdom.

– Dette reagerer vi sterkt på sier Sophia Aronsen.

- Seksualundervisningen er i stor grad personavhengig og ofte moraliserende. Ofte ser man at elevene blir rådet til å ta avstand fra seksuelle handlinger, i stedet for å jobbe konstruktivt med bevisstgjøring rundt holdninger og det å sette sine egne grenser. Her kommer det tydelig frem at det må settes fokus på seksualundervisning også under lærerutdannelsen i relevante fag, sier hun.

Det finnes ingen garanti for at elevene får tilstrekkelig mengde seksualundervisning, dette i seg selv kan være problematisk, mener Elevorganisasjonen.

- Når 54 prosent av jenter og 40,7 prosent av gutter i den videregående skolen blir utsatt for ubehagelige kommentarer er dette noe skoleledelsen må sette fokus på. At dette ikke er blitt gjort tidligere viser tydelig at skolen ikke gjør jobben sin. Slike forhold ville ikke vært akseptert på en arbeidsplass, og man ville krevet at arbeidsgiver tok grep, sier Aronsen.

Derfor krever Elevorganisasjonen at seksualundervisningen blir en del av lærer- og lektorutdanningen.

- Det må skje i de fag det er relevant, at man setter en nedre timetallsgrense, og at seksualundervisningen også blir en pålagt del av videregående opplæring, noe den ikke er den dag i dag, sier hun.