Nav har sendt ut sykefraværsstatistikk for kommunene i Sør-Trøndelag. Denne viser at legemeldt fravær for første kvartal er lavere enn samme periode i fjor.

På Frøya har det legemeldte fraværet gått ned til 5,3 prosent, mot 6,2 prosent i samme kvartal i fjor. Dette er lavere enn gjennomsnittet for Sør-Trøndelag, som er på 5,6 prosent.

På Hitra var fraværet på 6,6 prosent, mot 7,3 i samme periode i fjor.