- Skoleplanen sier at Dyrøy oppvekstsenter skal legges ned, men ordføreren har i media sagt at vi ikke skal trenge å gå i tog for å hindre nedleggelse. Da må vi vise at vi ønsker å satse på Dyrøya, slik at ungene får den samme standarden som andre skoler på Frøya. Samtidig vet vi at den siste tomta på Dyrøya er solgt, og det haster å få på plass et nytt byggefelt så fort som mulig. Da viser vi Dyrøyingene at vi sater på dem, sa Olaf Reppe(Frp), som snakket på vegne av opposisjonen.

Arvid Hammernes la frem et forslag fra Venstre, Frp og Sps gruppe.

- Vi har kommet frem til at vi ikke ønsker å legge ned Dyrøy oppvekstsenter. Derfor forslår vi å bruke en million kroner til opprustning i 2013. Og vi vet at det mangler boligtomter på Dyrøya, og det er viktig i forhold til bosetningen på Dyrøya at vi får til et nytt boligfelt. Vi foreslår å bruke 5 millioner kroner i 2013 og 5 millioner kroner i 2014 til boligfelt på Dyrøya, sa Arvid Hammernes(V)

Dette forslaget sluttet resten av kommunestyret seg til i et omforent forslag, som ble enstemmig vedtatt.