Ulykken skjedde da en oppdretsbåt skulle legge til kai vedAnsnes på Hitra mandag morgen i ni-tida.

- Det var en av karene på oppdrettsbåten som var littuheldig, og fikk foten i klem mellom kaianlegget og båten da de skulle fortøye.Han fikk trolig et beinbrudd og ble kjørt til Orkdal sykehus. Arbeidstilsyneter varslet om hendelsen, forteller Arild Sollie ved Hitra lensmannskontor.