Arbeidet med de 80 tomtene i Beinskardet boligfelt er godt igang,  og blir et viktig bidrag forå bøte på boligkrisen på Frøya. Planen var at tomtene skulle være byggeklaretil høste, men er nå flere måneder forsinket.  Olaf Reppe (Frp) mener derfor det haster med å la folk kjøpetomter.

- Vi har ikke tid til å vente på forsinkelser, og jeg mener derfordet snarest må utlyses tomter i Beinskardet. Husmangelen er stor på Frøya ogdet er mange som vil bygge hus. Jeg har fått opplyst at det tar minimum ett årfra man skriver kontrakt til man kan bygge hus. Derfor kan man ikke regne med åse ei fjøl før neste år. Det må derfor gå an å arrangere ei visningshelg såfolk kan velge tomt og skrive seg på lista, mener Reppe.

Teknisk sjef Andreas Kvingedal vil se om det lar seg ordne.

- Vi har i utgangspunktet ikke tenkt å ha visning iBeinskardet før i august, på grunn av at vi ikke ønsker mange folk der ianleggsperioden. Men vi kan godt prøve å få lyst ut tomtene til sommeren om deter ønske om det, sier Kvingedal.