Frøya brannvesen fikk tirsdag formiddag melding fra Inntian om at utstyr - angivelig fra et oppdrettsanlegg - lå og fløt fritt i sjøen, og kunne være til fare for båttrafikken. Nå viser det seg at det ikke er oppdrettsutstyr i tradisjonell forstand som lå i sjøen.

Harry Osvald Hansen, produksjonssjef i Måsøval fiskeoppdrett, sier til lokalavisa at utstyret ikke stammer fra dem.

- Vi driver oppdrett ved Inntian, men dette utstyret stammer fra et tareforsøk i området. Det var våre folk som varslet fra om utstyret, presiserer Hansen.