- Vi må starte med å bringe selskapet i balanse slik at man holder sine budsjetter.

Det sier Bjørn Wiggen, som mandag ble utnevnt som ny styreleder i AtB. Trafikkselskapet har de siste månedene vært under sterkt press, både med tanke på ruteopplegg i distriktene og på økonomien, som har sprengt alle rammer.

- Jeg ser at det har vært store utfordringer, og derfor må vi ta tak i dette først. Men vi skal huske at selskapet har levert stadig bedre kollektivtilbud i omrpådet. Det som gjelder nå er å få balanse mellom det som leveres av sercie til forbrukerne og det som det man har av budsjetter, sier Wiggen i et videointervju med Sør-Trøndelag fylkeskommune.

(Se videointervjuet med Wiggen - klikk på bildet).

Wiggen er tidligere konsernsjef i Orkla ASA. Det er fylkesordfører Tore O. Sandvik som har ledet valgkomiteens arbeid. Sandvik legger vekt på Wiggens lange og tunge erfaring som næringslivsleder og styreleder/styremedlem i en rekke virksomheter, blant annet i kollektivselskapene Hemne Orkladal Billag AS og Team Trafikk AS.

- Denne våren har fylkeskommunen evaluert AtB grundig, både når det gjelder selskapsform, økonomistyring og hvordan de leverer i henhold til leveranseavtalen selskapet har med fylkeskommunen. AtB går nå i stor grad over fra å være i en oppbyggingsfase til en fase med mer fokus på drift innen rammen av eksisterende kontrakter. Dette gir behov for en noe annen type kompetanseprofil i styret, og dette gjenspeiler seg i valgkomiteens enstemmige forslag til nytt styre, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

I en pressemelding beksriver fylkeskommunen AtB som et av de mest nyskapende og ledende administrasjonsselskapene for kollektivtrafikk i Norge.

- Selskapet har siden etableringen hatt den sterkeste passasjerveksten i kollektivtrafikken i landet, gjennomført en fullstendig fornyelse av bussparken med mer miljøvennlige gassbusser i Trondheim og nye busser med setebelter for alle skolebarn i distriktet. Siden etableringen har AtB gjennomført flere anbud og gradvis tatt over alt ansvar for kollektivtrafikk under fylkeskommunens ansvarsområde. Selskapet har vokst raskt, i takt med økende oppgaver og sterk passasjervekst, skriver fylkeskommunen.

Bjørn Wiggen tar over etter Johan Arnt Vatnan som allerede i fjor meddelte at dette var hans siste år som styreleder.