Frøya kommune har inngått avtale med stiftelsen Livsglede for eldre. Dette betyr blant annet at kommunen skal ansette en livsglede-koordinator i 20 prosent stilling, og at Frøya sykehjem skal sertifiseres som livsglede-sykehjem. For å få et slikt sertifikat må sykehjemmet oppfylle ni kriterier. Disse er:

  • Sertifiseringsordningen skal være kjent for alle ansatte på sykehjemmet

  • Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler

  • Livsgledesykehjemmet skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner.

  • Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at beboeren får komme ut i frisk luft

  • Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for kontakt med dyr

  • Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for sang, musikk og kultur i hverdagen

  • Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for en hyggelig ramme rundt måltider

  • Livsgledesykehjem skal tilrettelegge for god kommunikasjon med pårørende

  • Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at årstidene blir en naturlig del av sykehjemmets hverdag.