Hitra kommune har over flere år satt overskuddet fra vannavgiften i et bufferfond, som skal brukes til drift og vedlikehold av vannverkene.

- Loven sier at fondet innen en viss tid må brukes opp. Nå er bufferfondet rett og slett så stort at vi må betale fondet tilbake til kundene. Det gjør vi nå, ved å redusere vannavgiften med 15 prosent i 2015, sier Ann Magritt Glørstad, kommunalsjef drift og eiendom.

Over 2 millioner betales tilbake

I gjennomsnitt reduseres vannavgiften per hustand med 950 kroner i året.

- Summen fordeles over fire terminer, og trekkes fra vannregningen fra første termin i år. For boliger, hytter og næringsliv skal det til sammen betales tilbake 2.325.000 kroner, forteller Glørstad.

- Hvorfor har fondet blitt så stort?

- På en måte kan det sies at vi har lykkes å forvalte driften av vannverkene bedre over flere år, slik at bufferfondet har bygget seg opp over tid, forklarer Glørstad.