Orkdal-ordfører Gunnar Lysholm fikk i dag æren av å stå for den offisielle åpninga av Harangstunnelen ved Gangåsvatnet. Med mobiltelefonen ringte han kodeordet som fikk bommen til å åpne seg, frammøtte publikummere til å klappe og bilistene til å kunne kjøre gjennom.

Harangstunellen er en delåpning av prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen, men også vi brukerne av Fv. 714 Lakseveien vil nyte godt av tunnelen. E39 og Fv. 714 koples nemlig sammen rett ved inngangen til den nye Harangstunnelen.

- Brukerne av fv. 714 mellom Hitra/Frøya og Orkanger vil nyte godt av tunnelen i første omgang. Neste år blir E39 blir lagt om i ny trase En stor andel av trafikken er tungbiler. Ny veg og tunnel gir betydelig lavere risiko for uhell, spesielt om vinteren, og følgelig bedret framkommelighet, sier Emilie Gynnild, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.

Harangstunnelen er 785 meter lang og erstatter 2,5 kilometer med svingete vei.

Harangstunellen er en delåpning av prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen