Ved å sammenligne hva som produseres av strøm ved Hitra vindkraftverk, og forbruket av strøm på Hitra og Frøya, har lokalavisa funnet ut at Hitra er selvforsynt med strøm store deler av året.

I følge Statkraft produserer de 24 vindmøllene i Hitra vindkraftverk i snitt 156 GWh (gigawatt-timer) i året.

Og fra Trønderenergi får vi opplyst at strømforbruket på Hitra og Frøya ligger tett oppunder denne produksjonen.

- Snittforbruket gjennom året ligger på rundt 150 GWh. Det betyr at strømforbruket kanskje ikke er langt unna å gå i balanse med produksjonen på Eldsfjellet, forteller Tore Wuttudal, kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi.

Strømmen flyter frem og tilbake

Når forbruket er lavt og vinden røsker i tretoppene, er øyregionen mer enn selvforsynt med strøm.

- Noen ganger flyter strømmen fra Hitra og til fastlandet. Typisk på sensommeren og høsten, når det er lavt forbruk av strøm, og stor produksjon av vindkraft. På vinteren er det høyere forbruk, og det meste av vindkrafta blir brukt på Hitra og Frøya, forklarer Wuttudal.

Men noen ganger må vi ”importere” strøm fra fastlandet, og motsatt.

- Slik jeg ser det for meg er Hitra og Frøya et Norge i miniatyr. Det eksporteres muligens mer strøm enn det produseres, men i enkelte perioder må det importeres strøm, som når det er vindstille, sier Wuttudal.

- Det er en generell vekst i strømforbruket på Hitra og Frøya, men spesielt i næringslivet. Det betyr at når Trønderenergi planlegger nye distribusjonslinjer, er det med tanke på at hele øyregionen skal forsynes med strøm også de dagene det er vindstille.

Lavere strømtap

Lokal produksjon betyr også lavere tap av strøm grunnet tap under transport av strømmen.

- Det er alltid positivt at strømmen produseres i nærheten av der den brukes, på grunn av at det er et visst varmetap når strømmen transporteres i nettet. Jo lengre linjer, jo mere tap. Men det er mange forhold som spiller inn, men vårt tap i regional- og distribusjonsnett ligger rundt fem prosent, sier Wuttudal.