Mens kriminaliteten generelt går ned i øyregionen, slik lokalavisas papirutgave og HF+ skrev tirsdag, holder voldskriminaliteten seg derimot på samme nivå.

- Vi har i 2014 samme antall voldshendelser som i 2013, med 47 voldssaker, forteller lensmann Arild Sollie, som mener dette har sammenheng med at vi har mange festivaler og fester i sommerhalvåret, med mange utenbys folk.

Nå skjerpes kravene til vakthold, som et forebyggende tiltak mot vold.

- Nå skal det søkes politiet 14 dager i forkant før offentlig fest, samt at det blir krav om to profesjonelle vakter på alle offentlige tilstelninger. Vi er klar over at det kan medføre ekstra kostnader for arrangørene, men vi mener det er avgjørende med skikkelig vakthold for å unngå bråk. Med betalte vakter blir det mer profesjonalitet, og man unngår problemer med at vaktene kjenner alle på festen. Da blir det enklere å gripe inn overfor overstadig berusede folk, eller før folk ender i slåsskamp. Offentlige fester skal også avsluttes klokken 01.00. forklarer lensmannen for Hitra og Frøya.

Og festen er ikke helt slutt før papirarbeidet er unnagjort.

- Etter festen skal det sendes rapport tilbake til politiet, med melding om ting som kan være av interesse for politiet. Jeg håper disse tiltakene kan være med og redusere voldsbruken, sier Sollie.