Kommunedelplanen er et politisk dokument som skal være styrende for hvordan kommunen skal nå sine mål innen idrett og fysisk aktivitet, inkludert friluftsliv. Nå skal den gamle planen fra 1999 utarbeides på nytt.

Blant målene i planen er at Hitra vil ha varierte og identitetsskapende tilbud innenfor fritid, kultur, kirke, idrett og friluftsliv.

Hitra vil at det lokale idretts-, fritids- og kultulivet skal gis gode vekstvilkår gjennom eksisterende og nye arenaer. Arenaene skal utvikles med basis i Hitra kulturhistorie, identitet, verdier og tradisjoner.

Hitra vil at Hitterværingenes stolthet, identitet og tilknytning til land og sjø skal ivaretas gjennom en balansert forvaltning av kommunens arealer.

Hitra vil at innbyggerne skal oppleve livskvalitet gjennom positive naturopplevelser I kommunens land- og sjøområder.

Hitra vil at innbyggerne skal oppleve livskvalitet gjennom et godt og variert tilbud fra frivillige lag og organisasjoner og det offentlige.

Her kan du laste ned høringsutkastet