Barnehagen fikk knust ruter, store steiner har gått gjennom taket og hele utearealet ved Strand barnehage er fylt av stein og glassbrott fra sprengingsuhellet. Politiet var tidlig på plass og gjorde åstedsgransking samt avhørte sprengingsbasen fra Hitra-firmaet Kiro Fjellboring.

Leder ved Strand oppvekstssenter Bjørg V. Jakobsen er rystet over at noe slikt kan skje.

- Vi priser oss lykkelige over at det kun er materielle skader, og tenker med gru på hva som kunne skjedd, sier hun mens hun plukker store steiner fra lekearealet rundt barnehagen. Barnehagen skal ryddes, og i natt kommer glassmester og skal sette inn nye og sikre knuste glass.

- Barnehagen er åpen som vanlig i morgen (torsdag), det skal vi sørge for i kveld ved hjelp av dugnad, sier Jakobsen.

Lærer Inge Larsen stod i vinduet ved skolen, bare 100 meter unna, da sprengingen skjedde.

- Jeg så en kampestein sammen med et lass av mindre stein ble sendt nedover mot barnehagen.

Da lokalavisa sammen Larsen gikk på den andre siden av barnehagen fant vi en stein på omlag 50 kilo som har blitt kastet fra sprengingsstedet og over barnehagen, en avstand på omlag 2-300 meter.

- Rystende at slikt kan skje. Barne noen minutter før lekte en gjeng fra 5. klasse på det samme området foran barnehagen, sier Larsen.

Dette bekrefter barna lokalavisa traff.

- Da vi hørte smellet var vi på skoleområdet og lekte oss. Vi så stein som landet på taket på barnehagen , sier barna. Skoleområdet ligger bare 100-150 meter unna barnehagen.

Lena Dromnes, Trine Nyvold og Tone Hjertås, alle ansatt i Strand barnehage, kostet sammen glasskår fravinduene mot hovedveien. - Det er godt at ingen kom til skade, sier de ansatte. Barnehagen er åpent som normalt i morgen (torsdag). Glassmester skal sikre området i løpet av natten
Kjell Roar Sæther registrerer at taket er påført store skader