3. til 7. juli går LOs Sommerpatrulje av stabelen i Sør-Trøndelag. Onsdag (5. juli) besøker patruljen Hitra og Frøya.

Unormalt mange brudd i 2016

Da skal unge tillitsvalgte i LOs forbund undersøke arbeidsforholdene til flere hundre arbeidstagere i fylket.

Da LOs Sommerpatrulje startet i 1985 fant de rundt 50 % brudd på arbeidsmiljøloven hos de bedriftene de besøkte, mens de siste årene har bruddprosenten ligget stabilt på rundt 20.

Sommeren 2016 merket LO en kraftig oppgang i antall brudd på arbeidsmiljøloven. Sommerpatruljen avdekket da hele 36,5 % brudd.

-  Situasjonen har blitt bedre, men det er fortsatt mye å ta tak i, forteller faglig ungdomssekretær i LO, Amund Losen Moholdt.

I fjor møtte LOs Sommerpatrulje over 6000 unge arbeidstakere over hele landet.  I år vil Sommerpatruljen særlig se etter om verneombud er på plass, at pausebestemmelser følges og selvsagt om arbeidskontrakten er i orden.

Tips til deg som jobber

Du skal ha:

Arbeidskontrakt

Fast arbeidstid

Overtidsbetaling

Lønn om bedriften går konkurs

Lik lønn for likt arbeid

Ferie

Husk:

Det er ingen minstelønn for deg som er uorganisert

Du skal ikke trekkes i lønn om du er syk

Du trenger ikke slutte på dagen

Du skal ikke oppleve sexpress

Du får mer innflytelse som organisert