Massetester opp mot 170 personer. Hitras største arbeidsplass er rammet