Russen på den ene øya har så langt fått inn over dobbelt så mye penger som den andre