Statens vegvesen ønsker å endre fartsgrensa på Straum. Det gjelderstrekningen på fv 381 fra kryss og forbi bebyggelsen i retningHestnes. Den aktuelle strekningen med ny 50-grense er på cirka enkilometer. Det er beboere i området som har søkt om redusertfartsgrense. Driftsutvalget i Hitra kommune har behandlet saken somhøringspart, og støtter tiltaket. Begrunnelsen for vedtaket ernærføring mellom fylkesveien og aktive gårdsbruk/ gårdstun/boliger.