Mandag 30. oktober mellom kl. 12 og 17 må folk og bedrifter i Kongensvoll-området finne seg i å være bilmessig helt isolert fra omverdenen. For disse fem timene i strekk trenger Statens vegvesen til å støype brufundamenter på den ødelagte Djupåbrua.

Torsdag morgen startet arbeidet med å renske bort steiner, greiner, grus og annet som er lagt igjen av flomvannet i elveleiet ved brua. Som meldt i lokalavisa torsdag, vil dette arbeidet også føre til hindringer for trafikken både torsdag og gjennom fredag. Men da i kortere perioder på inntil et kvarter.

På førstkommende mandag 30. oktober starter arbeidet med å forsterke brufundamentene med sprøytebetong.

- Dette arbeidet gjøres for å øke bæreevnen til brua, etter at brufundamentene fikk skader under flommen. Tunge kjøretøy kan igjen kjøre over brua når betongen er herdet. For å få til det må betongbilen stå på brua og på veien, og dermed vil vegen bli stengt for trafikk. Årsaken til at brua må stenges for trafikk mellom kl. 12 og kl. 17 er hensynet til når det er flo og fjære. Betongen må få starte herdeprosessen før det er flo, forklarer Statens vegvesen, som beklager ulempene arbeidet påfører trafikantene.

I tillegg til den stengeperioden, kan det også komme behov for å stenge brua for trafikk på andre tidspunkt.

Arbeidet på Djupåbrua vil være ferdig i midten av uka. Da starter arbeidet på Halsanbrua.

- Fremdriften er avhengig av at værforholdene holder seg, opplyser veivesenet.