Lagbildet av det aller første damelaget i Tr.Frøya