- Louis var svært engasjert, spesielt i arbeid med barn og unge