Naturoppsynet endrer rutinene for kontroll av ferdselsforbudet

foto