Lokalavisa har fortalt om uroen rundt Pål Storøs plan for et større boligfelt på Valen. Enkeltbeboere og grendalag har reagert både på prosessen i forkant, og størrelsen på boligfeltet. Med inntil 53 boenheter kan full utbygging bety mer enn en fordobling av folketallet i ei grend som i følge grendalaget nå har ca 120 innbyggere.

Planen var til andregangs behandling i hovedutvalg for forvaltning, sist torsdag. På grunn av høringsuttalelsene fra grenda innstilte saksbehandleren på at selve saken utsettes til det er avholdt et møte mellom partene. Men flertallet i utvalget ønsket det ikke slik.

- Vi hadde en lang og grundig diskusjon, og det var vel en gjengs formening om at partene hadde fått komme med sine synspunkter. Så flertallet valgte å la saken gå til endelig stadfesting, sier hovedutvalgsleder Heidi Glørstad Nilsen (H).

Hun sier hun reagerte litt på en del av kommentarene som kom fram i høringsuttalelsene.

- Det var spesielt dette som gikk på frykt for ansamling av utenlandske arbeidstakere. Her planlegges det et boligfelt der folk kan kjøpe seg bolig. Og ved siden av at de lærer seg norsk, så er vel det at man etablerer seg med egen bolig den beste måten å bli integrert i frøyasamfunnet på. Jeg synes dette er en meget positiv plan. Vi vet at det er ønsker om tomter rundt om på Frøya, derfor synes jeg det er så bra at noen sørger for å regulere boligfelt. Og stordelen av denne planen er jo også i et område som kommunen har avsattt til boliger, poengterer Heidi Glørstad Nilsen.

Vedtaket i forvaltningsutvalget ble gjort mot Jorun Skarsvågs (Sp) ene stemme. Det er kommunestyret som skal stadfeste (egengodkjenne) planen. Saken skal behandles i møtet førstkommende torsdag.