Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Hovedredningssentralen koordinerte redningsaksjon