- Det var ganske uvant å komme hjem til så mange restriksjoner og et annerledes Norge og Europa