Så mange av lærerne i Øyregionen oppfyller ikke kravene