– Jordmødrene opplever at mange som gjennomgår ufrivillig abort tar kontakt med dem