Forurensning fra havarert marina koster dyrt

foto