(Oppdatert kl. 16: Møtet er nå ferdig.)

Blant sakene som skal til behandling i dag er:

  • Oppgradering Frøya kino

  • Utvidelse av barnehagekapasitet

  • Åpningsfest Frøya helsetun

  • Søknad om støtte til Kyiv Soloists

  • Merutgifter knyttet til legevikarer

  • Avslutning av prosjekt Uttian næringsområde

  • Oppfølging av Forsvarets veteraner

Møtet strømmes direkte via Frøya kommunes nettsider.

Møtet startet klokka 10. Klokka 12 blir det en orientering om Frøya helsetun. Ivar Sæther og Ann Kristin Sandvik orienterer da om status byggeprosjektet/sluttregnskap og status drift etter innflytting.

Fullstendig sakliste og dokumenter kan lastes ned her fra Frøya kommunes nettside.