Halvparten av elevene på skolen går i første klasse