Slik kan det sentrumsnære boligområdet bli utvidet