Nå vet forskerne mer om sammenhengen mellom jaktutbytte, jaktinnsats, skadepotensial og sammensetningen i den gjenværende bestanden

foto