Stian Mørch Aaen disputerer fredag (9. september)  for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «Chemotherapeutants against salmon lice Lepeophtheirus salmonis – screening of efficacy».

Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet utført ved NMBU Veterinærhøgskolen vil være et godt grunnlag for utvikling av nye effektive lakselusmidler som ivaretar matsikkerhet og miljø.

Oppdrettsnæringen sørger for Norges nest største eksportvare etter olje, og det produseres også laks for eget konsum i størrelsesorden 1 milliard kroner. Lakselus er en av de største hindringene for en fortsatt stor og bærekraftig industri.

Dagens lusestrategi sørger for at oppdrettslaks sjelden påvirkes nevneverdig av lakselus, men parasitten formerer seg fort, og kan være svært ødeleggende for stammer av villaks og sjøørret som lever i fjordene hvor det er oppdrettsanlegg.

Stian Mørch Aaen (37) kommer fra Søgne. Han er utdannet veterinær og skal nå ta doktorgrad ved NMBU, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.