Den tidligere omtalte 40-sonen ved Kystmuseet i Fillan er nå på plass. Rundt 200 meter ved den trafikkfarlige overgangen ved museet har fått redusert fartsgrense. I tillegg er det bygget en fartshump over selve fotgjenger-overgangen.

Det ble i vår mye omtale av dette fotgjengerfeltet etter en ulykke der ei lita jente på sykkel ble påkjørt. Mange har krevd at det gjøres noe for å forbedre sikkerheten for myke trafikanter som passerer fylkesveien her.

Fartshump

Seksjonssjef Erik Jørgen Jølsgard i Statens Vegvesen sa til lokalavisa Hitra-Frøya i mai at det ville bli gjort tiltak på fylkesveien for å senke farten på bilene gjennom området. De fysiske tiltakene som ble foreslått er fartshumper - såkalte modifiserte sirkelhumper.

- Dette er en utforming som er noe "snillere" ved passeringene enn de tradisjonelt utformede humpene, forklarte Jølsgard.

- Stadig vekk er det nære på

Museumsdirektør Svein Bertil Sæther uttalte samtidig at han frykter for sikkerheten til sine ansatte og for alle barna som kommer på besøk.

- Samtlige av de ansatte på museet som går eller sykler til jobb fra boligfeltene i Fillan, har vært ute for nestenulykker ved dette krysset. De forteller at det stadig vekk er nære på, ja rett og slett skummelt, sa Sæther.

- Barnehagebesøk er en rein risikosport. De barnehageansatte gjør alt de kan for at de små skal komme seg trygt til museum, kino og aktiviteter hos oss, men trafikkforholdene gir dem store utfordringer. Heldigvis berga en lita jente livet denne gangen. Det er ikke sikkert vi er så heldige neste gang, sa han.