Vil ikke ha forskjellsbehandling mellom håndball og fotball