Berit mest populær - men Arvid fikk flest slengere