- Et tema både oppdretterne og forskerne er opptatte av