Trude Heggstad, Nils Johannes Kørner, Jakob Berntzen og Henny Førde har alle studert ved NTNU.

De er i forskjellige deler av utdanningsløpet sitt, men alle har de til felles at selv om ingen av dem opprinnelig kommer fra øyregionen, så vil de jobbe og bosette seg her ute.

- På Frøya har du småstedsidyllen og samtidig store karrieremuligheter

Trude Heggstad

Alder: 25 år

Fra: Molde

Utdanning: studerer "entreprenørskap, innovasjon og samfunn" ved NTNU og skriver i disse dager på en masteroppgave om "Blått kompetansesenter".

Trude Heggstad.

Trude Heggstads masteroppgave skal være ferdig i mai.

- Jeg ligger i rute med oppgaven min og har så smått begynt å søke jobber, sier Trude og legger til at hun har søkt på ulike jobber i Trondheimsområdet og på Frøya.

- For Frøya er egentlig det eneste stedet jeg er villig til å flytte til, på grunn av jobb, sier den nåværende studenten.

Jobber med Blått kompetansesenter

Det var under en Brohodekonferanse at Trude først hørte om prosjektet "Blått kompetansesenter".

- Det var innen mitt interessefelt og virkelig midt i blinken for meg.

Hun tok kontakt med Asgeir Johansen som holdt foredraget, for å høre om hun kunne jobbe med prosjektet og fikk i fjor sommer jobb ved Frøya videregående skole, med utgreininger rundt senteret.

- Det er en stor mulighet å få være med i forarbeidet med "Blått kompetansesenter", og jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til det, smiler Heggstad.

Sansen for stedet

Trude forteller at hun har blitt tatt godt i mot av både Frøya videregående skole og Trøndersk Kystkompetanse.

- Det har gjort at jeg har fått sansen for stedet.

Frøya ligner på kysten utenfor Molde hvor Heggstad kommer fra, både nærheten til natur og sjø er viktig for Trude.

- I tillegg finnes det mange jobbmuligheter her, som jeg ikke tror det finnes andre steder. På Frøya har du småstedsidyllen og samtidig store karrieremuligheter.

Allsidig utdanning

Man blir allsidig med en utdanningsbakgrunn innen  "entreprenørskap, innovasjon og samfunn" slår Heggstad fast.

- Det jeg er mest interessert i å jobbe med er næringsutvikling og innovasjonsprosesser, og da gjerne bedrifts- og næringsutvikling innen flere næringer, ikke bare maritimt.

Trudes samboer studerer økonomi og kunne også tenkt seg å flytte til Frøya etter hvert.

- Får jeg meg jobb her, så finner vi sikkert en løsning til samboeren min er ferdigutdannet også.

Ønsker å ende opp på Frøya

Hvis Trude får seg jobb i Trondheim, så ønsker hun sterkt at firmaet er tilknyttet øyriket slik at hun kan jobbe ut hit.

Trude sier at selv om hun ikke får seg jobb i øyregionen i første omgang, så kunne hun på sikt tenkt seg å flytte til Frøya.

- Sett i et femårsperspektiv, så er Frøya et sted jeg kunne tenkt meg å ende opp på, så jeg kommer til å følge med på det som skjer ute i øyregionen.

Og skulle det dukker opp aktuelle jobber for henne på Frøya, så er det bare å ta kontakt, smiler Trude Heggstad.

Søker sommerjobb i øyregionen i år også

Nils Johannes Kørner

Alder: 24 år

Fra: Stavanger

Utdanning: Har tidligere studert statsvitenskap og tar nå en bachelorgrad i biologi, begge deler ved NTNU.

Nils Johannes Kørner.

Nils Johannes ble født i Kristiansund og bodde sine første tre leveår på Smøla. Resten av oppveksten hadde han i Stavanger og de fem siste årene har han vært student i Trondheim.

- Jeg kom først ut til øyregionen gjennom Brohodekonferansen høsten 2013, forteller Nils Johannes.

Her fikk han kontakter som endte opp med en sommerjobb hos Seaweed Energy Solutions.

- Dermed tilbrakte jeg store deler av sommeren min 2014 på Frøya. Siden har jeg også vært her igjen gjennom Brohodesamarbeidet.

Er spesielt glad i å være ute på sjøen

I løpet av arbeidsforholdet ved Seaweed Energy Solutions som utvikler oppdrett av sukkertare, fikk Nils Johannes jobbet mye ute på anlegget, forteller han.

- Her fikk jeg ta biologiske prøver og drive teknisk vedlikeholdsarbeid. Dette arbeidet trivdes jeg svært godt med, da jeg er spesielt glad i å være ute på sjøen.

De praktiske arbeidserfaringene som han alt har fått hente her, er et fint supplement til den teorien han lærer på biologistudiet på NTNU poengterer han.

Et flott område å bo i

Nils Johannes forteller at han i første omgang kom hit, fordi han er interessert i å få en fot innen oppdrettsnæringen, og at de aktuelle bedriftene finnes her ute.

- Etter å ha vært på besøk her noen ganger og jobbet her, oppdaget jeg fort at Hitra og Frøya er et flott område å bo og jobbe i. Her er mange spennende bedrifter samlet, folk er åpne og inkluderende og sist men ikke minst; masse flott natur.

Denne sommeren har Nils Johannes søkt jobb hos Lerøy.

- Jeg håper derfor å kunne tilbringe også denne sommeren i øyregionen.

Har for alvor fått øynene opp for regionen

Jakob Berntzen

Alder: 27 år

Fra: Trondheim

Utdanning: Studerer Næringsmiddelkjemi på institutt for bioteknologi på NTNU, og skal skrive masteroppgave om variasjon i næringsinnhold i fiskefôr, og hvordan det kan påvirke filetkvaliteten på oppdrettslaksen.

Jakob Berntzen

- Som barn var jeg noen turer på Hitra i forbindelse med noen familievenner, men det er mange år siden nå. I senere tid har jeg for alvor fått øynene opp for regionen etter mitt engasjement i samarbeidsprosjektet NTNU Brohode Frøya, sier Jakob Berntzen.

Gjennom Brohode-samarbeidet har han vært på besøk i regionen ved flere anledninger. Både i sammenheng med Brohodekonferansen på Frøya høst 2014 og i forbindelse med å ta med elever fra Hitra og Frøya videregående til Brohodekonferansen i Rørvik nå i begynnelsen på mars 2015.

Jakob har også vært på skolebesøk på Hitra- og Frøya videregående skoler for å presentere NTNUs tilbud innen marine studier, og på bedriftsbesøk hos Lerøys visningsanlegg på Reitholmen, Salmars prosesseringsanlegg på Nordskaget, Aqualine, BEWI og kystmuseet, forteller han.

- Jeg har vært her gjennom Eksperter i Team (EiT), som er et prosjektemne alle 4.klassinger på NTNU skal igjennom. Her jobber vi med spesifikke problemstillinger knyttet til havbruksteknologi. I midten av april skal jeg på besøk til ACE, som en ekskursjon i et emne som heter "sjøbasert akvakultur".

Ser frem til en innholdsrik sommer på Frøya

Når Jakob så er ferdig med å studere, er han interessert i flere jobber langs hele verdikjeden til laksen. Både innenfor fôrproduksjon, drift under fiskens levetid, og prosessering.

- I denne omgang er det sommerjobb for sommeren 2015 som er mest nærliggende, for nå er det viktig for meg å få erfaring fra gulvet, sier Jakob.

Han har derfor søkt seg sommerjobb i produksjonen på Innovamar, og har fått tilslag på søknaden sin.

- Jeg håper å få så bred erfaring fra verdikjeden som mulig, og ser frem til å gi jernet gjennom en innholdsrik sommer på Frøya.

Opplever yrende engasjement i lokalbefolkningen

Det som lokker Jakob til øyregionen, er det yrende engasjementet han opplever i lokalbefolkningen, kan den nåværende studenten fortelle.

- Det er industrier i vekst, og folk med pågangsmot her. Jeg tror at det er avgjørende for at akkurat Hitra og Frøya har fått denne sentrale posisjonen i en stadig voksende næring.

Han er for øyeblikket på utkikk etter et rom, en leilighet eller en hybel å leie til en billig penge i rimelig avstand til Nordskaget.

- Jeg planlegger å ta med scooteren utover i sommer, så jeg er ikke helt låst i forhold til nærhet til Kverva. Det blir uansett fint å få kjørt litt rundt. Jeg syns Hitra og Frøya-regionen er svært fint, rent naturmessig og jeg har tilgode å møte noen uvennlige mennesker her.

- Sommerjobben gjorde at jeg ble kjent med bedriften

Henny Førde

Alder: Blir 27 år

Fra: Trondheim

Utdanning: Bachelor i biologi, etterfulgt av to år med marinbiologi i masterprogrammet "Marine coastal development" med fordypning i akvakultur.

Henny Førde.

- I starten var jeg studentassistent i Brohode-samarbeidet mellom NTNU og øyregionen, forteller Henny Førde.

For mange NTNU-studenter og for Henny, var det nettopp slik hun først ble kjent med øyregionen.

- Da jeg skulle skrive masteroppgave, kontaktet jeg Sintef. De hadde nylig startet opp et tareprosjekt og det ble til at jeg skrev masteroppgaven min om "taredyrking".

I forbindelse med masteroppgaven, var Henny en del på Frøya, for å ta prøver ved Seaweed Energy Solutions tareanlegg forteller hun.

Startet som sommerjobb

- Måsøval fiskeoppdrett tok i 2013 kontakt med NTNU, fordi de hadde en sommerjobb ledig. Den gikk ut på å skrive miljørapporter, sier Førde.

- Jeg søkte og var tilfeldigvis på Frøya i forbindelse med masteroppgaven min, da de ringte for å avtale et intervju.

Henny dro like godt innom Måsøval fiskeoppdrett samme dag - og fikk sommerjobben.

- I gjennom den, fikk jeg et innblikk i næringa og alt som hadde med miljø og produksjon å gjøre ved Måsøval. Jeg ble god kjent med bedriften.

Har noe å tilføre bedriften

Inn mot sommeren 2014 ble Henny ferdig med masteroppgaven sin, og også denne sommeren spurte Måsøval om hun ville skrive miljørapporter for dem.

Henny hadde begynt å søke på litt forskjellige jobber innen forskning, men det var frem til Harry, produksjonssjefen i Måsøval ringte henne og tilbydde henne jobb.

- I september 2014 startet jeg som vikar ved settefiskanlegget i Laksåvika, som røkter. Da hadde jeg ansvaret for å holde tilsyn med fisken, fôring og vedlikehold. Ved å være røkter fikk jeg brukt teorien jeg hadde lært, i praksis.

Nå i februar i år fikk jeg meg en ny stilling i Måsøval som biologisk controller, så nå går oppgavene mine ut på daglig drift, revisjoner, tilsyn, miljøsertifisering og ulike prosjekt.

Jeg får brukt utdannelsen min og føler jeg har noe å tilføre bedriften.

Satser på folk med relevant utdanning

- Jeg tror det har skjedd mye de siste årene når det kommer til ansettelser. Bedriftene ønsker å satse på folk med relevant utdanning, sier Henny.

Det er tøft av Måsøval å ta inn nyutdannede, men igjen skal næringene utvikles, så trengs det nye hoder, slår hun fast.

Måsøval har også ansatt en ny driftsleder som har vært trainee i øyregionen tidligere og som har samme utdanning som Henny, og de har ansatt en ny ingeniør innen bioteknologi.

- Det er nå rundt femti ansatte ved familiebedriften Måsøval og vi er seks fast ansatte ved Måsøval Settefisk her i Laksåvika.

De store avgjørelsene

- Jeg trives veldig godt og gleder meg til å dra på jobb hver morgen sier Henny.

- Jeg liker godt å få ulike utfordringer og lære noe nytt, det synes jeg er spennende og det får jeg gjøre her ved Måsøval fiskeoppdrett.

Det som er ekstra fint er at selv om jeg er både nytilsatt og nyutdannet, så får jeg delta i de store avgjørelsene som taes i bedriften.

Henny leier husrom rett i nærheten av arbeidsplassen sin på Sør-Hitra, men pendler til Trondheim i helgene.

Det er veldig fint i øyregionen sier Henny, men det er en overgang å skulle ta skrittet å flytte ut hit.

- Det kan være vanskelig å få et nytt nettverk på et lite sted, men når jeg nå har fått meg fast jobb her, så vurderer jeg å flytte hit. Det blir sikkert etter hvert.

Gir studentene de rette knaggene å henge informasjonen på

- NTNU-Brohode Frøya var i mars med åtte studenter fra Eksperter i Team på besøk ved Kystmuseet, visningsanlegget for havbruk og Akva Group.

Det forteller Lasse Kristiansen, prosjektleder i Brohode Frøya.

- Eksperter i Team er tverrfaglige grupper som jobber med ulike tema. Denne gruppen jobber med oppgaver relaterte til havbruk med tema "Grønn verdiskapning og samfunnsansvar" under Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, forteller Kristiansen.

"Grønn verdiskapning og samfunnsansvar" handler om hvordan bransjer og bedrifter kan bidra til bærekraftig samfunnsutvikling samtidig som bedriftene selv blir solide og miljøvennlige. Å kunne kombinere verdiskapning med samfunnsansvar er nyttig og etterspurt kompetanse og et viktig formål  for mange bedrifter, virksomheter og prosjekter som settes i gang, skriver NTNU på sine nettsider.

Eksperter i team

Et større perspektiv

De aller fleste studentene på denne turen hadde aldri vært ute på et oppdrettsanlegg før, forteller prosjektlederen.

- NTNU – Brohode Frøya prøver å gjøre studiene ved NTNU mer relevant gjennom en tettere kontakt med næringslivet innenfor havbruk. Nærmere havbruksnæringen enn merdkanten er det vanskelig å komme. Vi er overbeviste om at det gir studentene et større perspektiv i forhold til de oppgavene de nå jobber med, og gir dem de rette knaggene å henge informasjonen de lærer på universitetet på.

Besøk hos utstyrsleverandører som Akva Group gir også et godt bilde av den store leverandørindustrien som leverer utstyr og tjenester til havbruksnæringen, sier Lasse Kristiansen.

- Det er enorme verdier som skapes ute i distriktene, og det er det svært hyggelig å få se med egne øyne.

Eksperter i team ved merdekanten. Foto Lasse Kristiansen.

Får stadig henvendelser

Heidi Glørstad Nielsen i Trøndersk Kystkompetanse får stadig hevendelser fra studenter og andre som er på jobbleting i øyregionen.

- Det varierer stort hvor mange og når på året jobbsøkerne tar kontakt med Trøndersk Kystkompetanse, men vi vil gjerne hjelpe de som tar kontakt, så godt vi kan, forteller Glørstad Nielsen.

Det er titalls som tar kontakt med dem i forbindelse med NTNU- Brohode Frøya, - og det er jo en del av det Brohode faktisk går ut på, sier Heidi.

- I tillegg er det mellom ti og tjue personer i året, som kommer med seriøse henvendelser utenom Brohode og som virkelig ønsker seg jobb her i regionen. Det er ofte høyt utdannende folk.

Heidi Glørstad Nielsen.

Aktivitet skaper aktivitet

- Det har det vært en næringsutvikling i øyregionen, mye takket være laksen, men det har også medført utvikling innen annet enn havbruket, sier Heidi Glørstad Nielsen.

Henvendelsene de har fått de siste årene har forandret seg, kan hun fortelle.

- Før gikk det på det maritime og teknologiske feltet, i dag favner det mange flere områder. Aktivitet skaper aktivitet, og dette medfører igjen at det trengs folk til å jobbe i andre yrkerområder også, som i kommunene og skolene våre.

NTNU Brohode Frøya

- Vi har mer kontakt med utdanningsmiljøene og får de ofte på besøk ut hit, sier Glørstad Nielsen.

Særlig har de merket dette etter at Brohode-samarbeidet kom i gang.

- Siden 2006 har vi tatt i mot studentgrupper her, som Eksperter i Team, som er et tverrfalig og obligatorisk prosjektarbeid for masterstudentene på NTNU.

Snakker seg i mellom

Samarbeidet mellom utdanningsmiljøene og øyregionen har gjort at flere studenter har fått øynene opp for regionen, de bygger relasjoner ut hit, mener Glørstad Nielsen.

- Studentene snakker seg i mellom og i tillegg har de kanskje et nettverk som gjør dem oppmerksomme på mulighetene som finnes her ute.

De som tar kontakt, er interesserte i å skrive oppgaver herfra og de søker seg jobber her, både sommerjobber og faste jobber etter endt studie.

Hun har merket seg at en del gjerne vil bli invitert til det som skjer her ute, de ønsker å få tilsendt nyhetsbrev og holde kontakten med øyregionen.

Sjarmere dem i senk

Det er som regel fag og jobb som får folk utover til Frøya og Hitra, særlig i starten, sier Heidi, så det er folket som allerede bor her, som må sørge for at de vil bli.

- Vi må sørge for å være så sjarmerende at de vil bli her i øyregionen. Vi må gjøre det utenkelige for dem å dra herfra igjen, smiler Glørstad Nielsen.

- Vi er et levende samfunn. Vi må sørge for at det er fritidsaktiviteter her ute og at det er inkluderende grender de møter. Vi er vel forøvrig kjent for å ha en aktiv grendakultur her ute.

En del av de som flytter hit, er også opptatt av at det skal være en jobb for person nummer to som også kommer flyttende med den som i utgangspunktet har fått seg jobb her.

- Mitt inntrykk er at man hjelper den andre personen med å finne jobb her også. Jeg får tilbakemeldinger på det og at de som flytter hit, de liker seg godt og at det er mye som skjer her i øyregionen.