Dalai Lama, den åndelige lederen i Tibet, er invitert til Oslo i mai av Nobels fredskomite, for å minnes at det er 25 år siden han fikk Nobels fredspris. Stortingspresident Olemic Thomessen(H), og inntil i fjor leder av Stortingets Tibetkomité, sa før påske at det er uaktuelt å møte Dalai Lama. Utenriksminister Børge Brende(H) besluttet før helgen at ingen regjeringsmedlemmer skal møte Dalai Lama, av frykt for å forverre det allerede dårlige politiske klimaet mellom Norge og Kina. Den kommunistiske stormakten ble forbannet da Norge tildelte fredsprisen til regimekritikeren Liu Xiaobo i 2010, og har siden brutt den politiske kontakten med Norge.

Havbruksnæringen er enige med regjeringen, på grunn av at kommunistdiktaturet i Kina kan gjøre det vanskelig å eksportere laks og annen sjømat til det enorme kinesiske markedet dersom de snakker med Dalai Lama.

- Et stort dilemma for oss

– Denne saken er et stort dilemma for oss. Men vi må søke å finne en løsning som ikke gjør forholdet til Kina verre enn det er i dag, sier administrerende direktør Svein Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL) til Fiskeribladetfiskaren.

Lokalavisa Hitra-Frøya spurte Reppe, som opprinnelig er frøyværing, hva han mener med det. Han fant litt tid til å svare under et bedriftsbesøk hos Salmar mandag, og var da klarere i sin tale.

- Bør regjeringen møte Dalai Lama eller ikke?

- Som både leder i NSL, og som privatperson, evner jeg å se at saken har to sider. Men når du spør meg som leder i NSL, så må jeg ta på meg sjømathatten. Og da ser jeg at et offisielt besøk fra Dalai Lama vil føre til dårligere handelsvilkår med Kina enn det vi har i dag, sier Reppe, som arbeider for best mulige rammebetingelser for små og mellomstore oppdrettsbedrifter.

- Men bør regjeringen møte Dalai Lama eller ikke?

- Som leder i NSL mener jeg at de bør la være, sier Reppe.

- Vil ha best mulig samhandling med Kina

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i FHL(Fiskeri- og havbruksnæringen landsforening), arbeider blant annet for å sikre god adgang til eksportmarkedene for de største oppdrettsbedriftene i Norge. Han tør ikke å være så direkte som Svein Reppe i NSL.

- Bør regjeringen møte Dalai Lama eller ikke?

Vi får dette svaret på SMS fra Ystmark:

“FHL er opptatt av at vi skal ha en best mulig samhandling med Kina. Det er positivt at norske myndigheter arbeider for en normalisering av forholdet. En regjeringsmottakelse vil ikke bedre det norske forholdet til Kina. Utover det har ikke FHL noen oppfatning om Dalai Lamas besøk til Norge”.

- Takk. Kan jeg tolke svaret som at FHL mener at regjeringen ikke bør møte Dalai Lama, spør lokalavisa tilbake.

- “ Nei, det er regjeringen som må vurdere hvem de skal møte, og om det fremmer norske utenrikspolitiske behov”, svarer Ystmark i en SMS.

Tør ikke: Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i FHL tør ikke å være så direkte som Svein Reppe i NSL. Foto:FHL/Siv Dolmen.