Formannskapet tok mandag stilling til rådmannens forslag om å søke om å bli forsøkskommune for utprøving av stemmerett for 16 og 17-åringer ved kommunevalget i 2015.

- Skal ikke leke med demokratiet

- Pensjonistpartiet vil ikke gå inn for forslaget. Vi mener 16 og 17-åringer har mer enn nok anledning til å øve politisk innflytelse gjennom å stille opp i kommunestyret, gjennom digitale medier og ungdomsorganisasjoner. Hva er hensikten med at de skal få stemmerett om de ikke er valgbare til kommunestyret. Det å være folkevalgt innebærer å ta ansvar, og en folkevalgt må etter vår mening være i myndighetsalder. Jeg synes ikke vi skal leke oss med demokratiet, mener varaordfører Per Ervik(PP).

Resten av de politiske partiene syntes 16 og 17 åringene burde få si sin mening gjennom stemmeseddelen.

- Burde vært valgbare

- Jeg kunne tenkt meg at 16 og 17-åringene også kunne vært valgbare til kommunestyret. Det handler om at de er med og tar ansvar for den politikken de er med og velger, mente Eldbjørg Broholm.

- Dette synes jeg er spennende. Da jeg vokste opp var stemmerettsalderen 20 år. Det er flere plusser enn minuser med å la ungdom engasjere seg i lokalsamfunnet, mente ordfører Ole Haugen.

- Ett eller annet må vi gjøre for å få ungdom til å engasjere seg i lokalpolitikken, der det i dag er flest menn rundt 50 år. Derfor er det interessant å prøve, mente Astrid Mortensvik(Ap).

Forslaget ble vedtatt mot Pensjonistpartiets stemme. Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret.