Siktede hadde drukket alkohol på et utested på Frøya. Etter stengetid var det lang taxi-kø, og mannen bestemte seg for å kjøre heim på egen hånd.

Han ble under kjøreturen forsøkt stanset av politiet, men valgte å kjøre helt heim.

Siktedes førerkort ble etter dette beslaglagt . Alkoholinnholdet i blodet ble målt til hele 2,98 promille.

Ny kjøretur

Noen måneder senere la samme mann ut på ny biltur. Umiddelbart før han kom fram til bestemmelsestedet, ble han stoppet i en kontroll – og det ble avslørt at han kjørte uten gyldig førerkort.

Siktede erkjente straffeskyld i begge tilfeller, men mente politiets forslag til bot var for høy da han har en knapp økonomi.

Normalt skal promillekjøring med en slik alkoholkonsentrasjon straffes med ubetinget fengsel samt bot. Program mot ruspåvirket kjøring er et alternativ til ubetinget fengsel, og retten kom fram til at siktede er i denne målgruppen.  Siktede har også samtykket til å gjennomføre promilleprogrammet.

Tre år uten førerkort

Retten fastsatte dommen til 35 dagers betinget fengsel på vilkår at han i prøvetiden gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring. I tillegg fikk mannen en bot på 20.000. kroner.

Samtidig vedtok retten at siktede fradømmes retten til å  kjøre bil for en periode på tre år.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.