- Jeg synes det hele er ganske respektløst, sier Kåre R. Johansen, innsender av bilde til lokalavisa.

Tenkte at de hadde flyttet problemet

I mai 2011 skrev lokalavisa at samme mann, Kåre R Johansen, hadde kommet over 16 gravstøtter som var velta ned i fjæra ved Sletta kirke.

- Det første som slo meg i dag, var at nå har de flyttet dumpingssted, sier Johansen.

- Dette er et problem på de fleste av kirkegårdene våre. Det er de som eier støttene som bestemmer hva som skal gjøres med dem, og om de vil ta støtten med seg hjem eller om de vil hive den over muren. Jeg vil presisere at det ikke er kommunens folk som gjør det på denne måten, forklarte kirkeverge Albert Stålskjær om situasjonen den gang.

Skal makuleres

- Det som ligger ved parkeringen er gamle, slettede gravstøtter og sokler som skal hentes og bringes til makulering på Nabeita, forteller kirkeverge Albert Stålskjær om dagens situasjon.

Han legger til at det er et betalt firma som er innleid for å fjerne støttene og soklene.

- Det er vanlig praksis at graver som har passert 80 år slettes eller så har vi fått beskjed om at de er ønsket slettet, forteller Stålskjær.

- Tipseren vår sier at navn, fødselsdato og dødsdato er leslig på en av gravstøttene?

- Hvis det ligger gravstøtter der med leslige navn, så er det ureglementert, sier kirkeverge Stålskjær og sier han øyeblikkelig skal ringe graverne for å høre om dette er tilfellet.

Utgjør mulig fare

Kåre R. Johansen legger til at soklene og gravstøttene kan utgjøre en fare for omgivelsene.

- Boltene står ut av fundamentet, noe som kan være farlig for blant annet barn og dyr som ferdes i området.

Kåre R. Johansen avslutter med at han håper kirkevergen tar tak i dette så fort som mulig.

Kåre R Johansen, fant i mai 2011, 16 gravstøtter i fjæra ved Sletta Kirke. Bildet er hentet fra artikkelen skrevet den gang.