Hvordan snakke om vanskelige temaer med barn?

Det blir temaet når Eli Rygg kommer til Meierisalen i Fillan om tre ukers tid.

For de aller fleste er Eli Rygg nok kjent fra "Portveien 2", som gikk på barne-TV på 80-tallet. Hun har fortsatt å jobbe med underholdning for barn og hele familien, men hun er også barnepleier og forfatter. Med bakgrunn som barnepleier og miljøarbeider har hun vært særlig opptatt av barnevern og dannet bakgrunn for barnebøker som omhandler blant annet død, rus og overgrep.

- Før eller senere får vi spørsmål om døden. Hvordan skal vi lære oss å snakke naturlig om dette, og fortelle sannheten, spør Eli Rygg, og forsøker å gi svar. Det gjelder også andre vanskelige spørsmål, så som:

  • Hvordan kan et barn forholde seg til f.eks. en mamma som skal dø?

  • Eller et av familiemedlemmene som har tatt sitt eget liv?

  • Hvordan skal vi møte et barn som lever med rus i familien?

  • Hvordan kan vi klare å møte barn som har opplevd et overgrep?

  • Hva gjør disse møtene med meg og deg? Hvordan kan vi beskytte oss i alle disse møtene?

Møtet holdes torsdag 12. mars i regi av fagorganisasjonen Delta Hitra og Region Midt.

- Delta-medlemmer har fortrinnsrett på plass. For dem er det gratis. Men det er mulighet for andre å melde seg på, forteller Jorun Pedersen, hovedtillitsvalgt i Delta Hitra.

Foredraget har tittelen "Kommunikasjon og nærvær med barn og voksne" og handler om hvordan snakke om vanskelige temaer og "retten til å være meg".

- Fra vi ligger i magen til mammaen vår, blir vi møtt med forventinger om hvem vi skal bli. Fra vi er født, blir vi møtt med sammenlikninger. Det er sjelden vi blir møtt med å være den vi er, innerst inne. Det er viktig at vi voksne forstår dette, og forsøker å møte barna våre og alle medmennesker ut ifra deres utgangspunkt og ikke vårt eget, sie Rygg.