Frøya kommune håper på rettsforlik med entreprenøren som prosjekterte og la vann-ledninga til Froan. Like etter at vannledninga til Froan ble lagt, fikk man såkalt loddras, og ledninga fløyt opp.  Dette ble reparert og forsterket.

I fjor høst fikk kommunen gjennomført en undersøkelse av hele ledninga med ROV/undervannskamera. Denne viser at man har hatt loddras flere steder. Det betyr at loddene som skal holde vannledningen nede, har klumpet seg sammen enkelte steder, slik at ledninga ikke ligger stabilt på havbunnen.

Frøya kommune mener entreprenøren Reinertsen ikke har gjort godt nok arbeid.

- Reinertsen fikk selv filmet ledningen etter at den var lagt, og godkjente arbeidet. Vi mener at de skulle reagert allerde da. Vi mener de har brukt feil lodd, og brukt for lite lodd, sier teknisk sjef i Frøya kommune, Andreas Kvingedal.

Kommunen er nå i en rettsprosess med entreprenøren, og satser på å komme fram til et rettsforlik når partene møtes i august.

- Vi forventer et Reinertsen erkjenner ansvar, og at de går over hele ledninga på nytt, og sørger for at man får ei ledning som blir liggende. Vi har så langt ikke lagt fram noe økonomisk erstatningskrav, sier Kvingedal.

I april/mai fikk man et brudd på ledning mellom Sørburøya og Sauøya. Det førte til at det ikke kom vann fram til Sauøya. Dette er nå reparert av kommunen.