Her skal 3.750 tonn avfall kvernes og pakkes i baller